BİLİMSEL PROGRAM


29 Kasım 2023, Çarşamba


08:30-09:30 Kayıt


09:30-10:00 Açılış ve Açılış Konuşmaları

Hilal KOÇDOR - Sempozyum Başkanı

Doğan YÜCEL - TBD Genel Başkanı


10:00-10:30 AÇILIŞ KONFERANSI

Oturum Başkanları: Dicle GÜÇ, Funda YILMAZ BARBET

Bilimsel Araştırmalarda ve Yayınlarda Etik İlkeler - Emin KANSU


10:30-11:00 OTURUM I

Oturum Başkanları: Dicle GÜÇ, Funda YILMAZ BARBET

Preklinik Çalışmalarda Planlama, Organizasyon, Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi - Pembe KESKİNOĞLU


11:00-11:30 Kahve Arası


11:30-13:00 OTURUM II

Oturum Başkanları: Asuman ARGON, Ayşe CANER 

11:30-12:00 In invo Yöntemlere Alternatif Gelişen in vitro Preklinik Teknolojiler - Esra ERDAL

12:00-12:30 GLP’de Hücre Temelli Preklinik Çalışmalar ve Mevzuat - Ayşegül DEMİRTAŞ

12:30-13:00 Preklinik Çalışmalarda Hukuki Önlemler, Fikri Mülkiyet - Ekin Özgür AKTAŞ


13:00-13:50 Öğle Yemeği


13:30 - 13:50 POSTER BAŞI TARTIŞMA SAATİ

Oturum Başkanları: Eser YILDIRIM SÖZMEN, Ebru SEZER, Fadime AYDIN KÖSE13:50-14:05 “BOZKIRIN KANATLARI” Uluslararası Ödüllü Kültürel Miras Sunumu

Mutlu KIZILBUGA


14:05-15:00 OTURUM III: Preklinik Araştırmalarda Biyoanalitik Teknikler-I

Oturum Başkanları: Figen ZİHNİOĞLU, Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER

14:05-14:30 Preklinik Araştırmalarda Kullanılan Biyoanalitik Tekniklere Genel Bakış - Durişehvar ÜNAL

14:30-15:00 Biyoanalitik Metod Geliştirilmesi ve Validasyonu - Durişehvar ÜNAL


15:00-15:30 Kahve Arası


15:30-16:30 OTURUM IV: Preklinik Araştırmalarda Biyoanalitik Teknikler-II

Oturum Başkanları: Sabriye YUŞAN, Çiğdem İÇHEDEF

15:30-16:00 Preklinik Modellemelerde Moleküler Görüntüleme ve Mikroskopi Teknikleri - Funda ÜSTÜN

16:00-16:30 Flow Sitometri, Radio-ve İmmuno Assayler - Fatma TANELİ


16:30-17:00 OTURUM V: Preklinik Araştırmalarda Hücre Kültürü-I

Oturum Başkanları: Handan TUNCEL

in vitro Çalışmaların Temeli; Primer ve İki Boyutlu Hücre Kültürleri - Zeynep YÜCE


18:30-19:30 Sözlü Sunumlar (Çevrim İçi) 

Oturum Başkanları: Meriç ŞENDURAN, Seda ÖZBAL, Sinem Ezgi TURUNÇ ÖZOĞLU

30 Kasım 2023, Perşembe


09:00-10:30 OTURUM VI: Preklinik Araştırmalarda Hücre Kültürü-II

Oturum Başkanları: Koray ATİLA, Aylin SEPİCİ DİNÇEL

09:00-09:30 Humanoid Teknikler, Biyoartifisyel Dokuda Gelişmeler, 3D Mikroskopi ve Yapıların Analizi - Hasan HAVITÇIOĞLU

09:30-10:00 3D Hücre Kültüründe Dünden Bugüne Gelişmeler - Mehmet Ali KOÇDOR

10:00-10.30 Organoid, Scaffold Tasarım ve Uygulamaları: Hastalık Modelleri - Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ10:30-11:00 Kahve Arası


11:00-12:30 OTURUM VII: Deneysel Hayvan Modelleri 

Oturum Başkanları: Zeliha Günnur DİKMEN, Müge KİRAY

11:00-11:30 Deney Hayvanları Uygulamalarında Temel Teknikler ve Etik - Osman YILMAZ

11:30-12:00 Transgenik Hayvan Modelleri - Kasım DİRİL

12:00-12:30 Zebra Balığı Uygulamaları - Güneş ÖZHAN


12:30-13:15 OTURUM VIII: Preklinik Çalışmalara Hesapsal Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Orkun GÜRBÜZ

Preklinik Çalışmalarda Hesapsal Modellemeler, Biyoinformatik ve Büyük Veri Uygulamaları - Arzu UYAR


13:15-14:00 Öğle Yemeği


14:00-16:00 OTURUM IX: Preklinik Çalışmalarda Seçme Konular

Oturum Başkanları: Ayfer YURT KILÇAR, Banu İŞBİLEN BAŞOK

14:00-14:30 İlaç Metabolizması Araştırmalarında in vitro Modeller ve Farmakogenetik Bilginin Kullanılışı -  Melih Önder BABAOĞLU

14:30-15:00 Advancing Nanomedicine and Imaging: Bridging the Gap from Research to Clinical Application - Ömer ARAS 

15:00-15:30 Tümör Görüntüleme ve Tedavisinde Radioişaretli Nanopartiküllerin Uygulamaları - Perihan ÜNAK

15:30-16:00 Tumor-self Targeting of Cancer Cells: Key Concepts to Elucidate Cell Homing Through Cell Tracking -  Volkan TEKİN


16:00-16:20 Kahve Arası


16:20-16:40 OTURUM X: Preklinik Çalışmalarda Görüntüleme

Oturum Başkanı: Muammer YÜCEL

Tek Hücreden Organoide Hücre Analizi ve Ayrıştırmasında Yeni Ufuklar - Türker TOKTAY


18:30-19:30 Sözlü Sunumlar (Çevrim İçi)

Oturum Başkanları: Banu DEMİR, İlhan YAYLIM, Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ

 Zoom Meeting ID: 820 7136 7112

Passcode: IVD2023

1 Aralık 2023, Cuma


09:00-10:40 OTURUM XI: Hastalıklara Özel Modeller in vivo/in vitro Analiz Örnekleri-I

PANEL: KANSER

Moderatörler: Nur OLGUN, İbrahim PETEKKAYA

09:00-09:25 Kanserde Özel Modellemeler (Karsinogenez, Kanser Kök Hücre, 3D ve Sferoid) - Füsun ÖZMEN

09:25-09:50 Antikanser Etkinliğin in vitro, ex vivo ve in vivo Analizi - Safiye AKTAŞ

09:50-10:15 İnvazyon ve Metastazın in vitro ve in vivo Modellenmesi ve Analizi - Begüm KOCATÜRK

10:15-10:40 Kanserde Yan Etki ve İlaç Direncinin Analizde in vitro ve in vivo Modeller - Zekiye Sultan ALTUN


10:40-11:00 Kahve Arası 


11:00-11:30 Inovatif Bir IVD Ürünün AR-GE Planlanmasından Pazara Arzına Kadar Yaşam Döngüsü

Oturum Başkanı: Diler ASLAN

Salih UCA


11:30-13:00 OTURUM XII: Hastalıklara Özel Modeller in vivo/in vitro Analiz Örnekleri-II

PANEL

Moderatörler: Yasemin SOYSAL, Rüksan ÇEHRELİ, Baha ZENGEL

11:30-12:00 Tip 2 Diyabet, Endokrin Bozucular ve ALS Modellemeleri - Nuray ULUSU

12:00-12:20 Beyin ve Spinal Cerrahide Modelleme, Simülasyon Yöntemleri ve Klinik Önemleri - Selim KARABEKİR

12:20-12:40 Anatomik Modelleme, Simülasyon Teknikleri ve Kliniğe Yansımaları - Nüket GÖÇMEN KARABEKİR

12:40-13:00 Nörolojik Hastalıklar ve Fizyoterapide Preklinik Modellemeler - Bilge KARA


13:00-14:00 Öğle Yemeği


14:00-14:50 OTURUM XIII: Preklinik Modellerin in vitro Diyagnostik Açısından Önemi ve Değerlendirilmesi

Oturum Başkanları: İlhan YAYLIM, Oktay TARHAN

14:00-14:25 In vitro Diyagnostik: Keşiften Tedaviye Preklinik Modellerin Önemi -  Nuray ULUSU

14:25-14:50 Kişiye Özel Kanser Tedavisinde Kanser Aşıları: “Peptit Aşılar" -  Hülya YAZICI


15:00-16:15 PANEL : Translasyonel Merkezler İlaç Keşfi için Önemli midir?

Moderatörler: Tuncay GÖKSEL, Tarık SALMAN

Çevresel Maruziyetlere Yönelik Solunum Epitel-Bariyer Modeli - Özlem GÖKSEL

Pulmoner Fibrozise Yönelik in vitro 3D Sferoid Model - Ecem SAYGILI

Akciğer Kanserine Yönelik PDX Modeli - Hadi ROUHRAZI

Ex-vivo Organotipik Koyun Akciğeri Doku Kültüründe İnfluenza Modellemesi - Ece Yıldız ÖZTÜRK


16:15-16:30 Kahve Arası


16:30-17:00 Kapanış ve Ödül Töreni